ข่าวทั่วไป

แสดง # 
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงพ่อปรกแก้ว ท่านหลวงปู่พัฒน์ ท่านพระอาจารย์ปุ่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดบางแก้ว นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
กราบสักการะ และกราบนมัสการท่านพระสุธรรมภาณี (ทองปลิว ธุตมโล ป.ธ.๔) ท่านเจ้าอาวาสวัดโคนอน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่สรวง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพสรธรรมาราม จ.ปทุมธานี
เสด็จปู่พญาพิภพมัจจุราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพนิมิต ศาลายา นครปฐม
หนึ่งในสุดยอดตำนาน “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี
“หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” วัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์และหายากที่สุดรุ่นหนึ่งของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี
เทียน กัว สื่อ ฮก โหงว ลี่ ขอให้ฟ้าประทานพร
ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ (ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วผ่อสัก) หรือท่านอาเซียนแป๊ะโค้วเซี่ยงงี่ ชื่อเดิม ท่านอาเซียนเอี๊ยฮง แซ่เล้า ณ โรงเจ ฮะเฮงตั๊ว (ตลาดหัวตะเข้)
ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู องค์อากงกวงเพ้งเอี้ย (อากงกวงเพ้งไท้จื้อ หรือ อากงกวนเป๋งเอี้ย) องค์อากงจิวชาง (อากงจิวฉอง)
ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ