ข่าวทั่วไป

แสดง # 
“ผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้” ย้อนยุค รุ่นแรก จัดสร้างปี 2561 ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระอริยะสมุทรเทวี ท่านเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทร “เทียนโหวเซี่ยบ้อ ม่าโจ้ว” (ไฮ ตัง ม่า) ท่านเจ้าแม่ทับทิม “อาหม่าโจ้ว” (อาม๋าโจ้ว) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานหัน พาหุรัด กรุงเทพมหานคร
ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเทพเจ้าปุงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปุงเถ่ากง-ม่า ริมน้ำ และที่วัดศาลเจ้า จังหวัดปทุมธานี
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเทพเจ้าปุงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปุงเถ่ากง-ม่า ริมน้ำ และที่วัดศาลเจ้า จังหวัดปทุมธานี
ด้วยความเคารพ และนับถือท่าน “พี่พรรณ” คุณมณีพรรณ ทองคำปั้น ท่านเป็นหลานสาวอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย นะครับผม
กราบสักการะ และกราบขอพรอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลานที ทองศิริ หรือที่ศาลของอาเหล่าแปะโรงสี และที่วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี
ง้าวมังกรเขียว หรือ ง้าวมังกรจันทร์ฉงาย ซึ่งเป็นอาวุธโบราณ และเป็นอาวุธคู่กายขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่ท่านพระราชสังวราภิมณฑ์ (โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ) ท่านหลวงปู่โต๊ะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ภายในศาลาราชสังวราภิมณฑ์ และที่วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ “ท่านซำป้อฮุกโจ้ว” ท่านไตรรัตนพุทธเจ้า ท่านพระโพธิสัตว์ ท่านพระอรหันต์ เหล่าทวยเทพ (ท่านเทพเจ้า) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 กรุงเทพมหานคร
กราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้าเห้งเจีย “ท่านเทพเจ้าเฮ่งเจีย” (อากงท่านเจ้าพ่อเห้งเจียผู้ยิ่งใหญ่) “ท่านเทพเจ้าไต้เสี่ยฮุกโจ้ว” หรือ “ท่านเทพเจ้าฉีเทียนต้าเซิ้น” ท่านเทพเจ้า (เหล่าทวยเทพ) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่โรงเจซือฮกตั๊ว-ตั๊วแคะ