ข่าวทั่วไป

แสดง # 
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ท่านเจ้าแม่กวนอิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลาเจ้าแม่กวนอิม และที่วัดท่าพระ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงพ่อเกษร หรือ ท่านหลวงปู่เกษร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ภายในพระวิหารหลวงพ่อเกษร และที่วัดท่าพระ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระแม่กวนอิมปางพันมือ ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์อากงท่านเทพเจ้ามังกรเขียว หรือ แชเล่งเอี้ย ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่) ซอยทิพย์วารี (บ้านหม้อ) ตรีเพชร กรุงเทพมหานคร
ผ้ายันต์ฯ 2 ยุค ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม และย้อนยุค รุ่นที่ผมจัดสร้างในช่วงที่ผ่านมา ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม
กราบสักการะ และกราบขอพรอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลานที ทองศิริ หรือที่ศาลของอาเหล่าแปะโรงสี และที่วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ท่านเจ้าแม่กวนอิม ท่านหลวงปู่ท่านพระราชสังวราภิมณฑ์ (โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ) ท่านหลวงปู่โต๊ะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ภายในศาลาราชสังวราภิมณฑ์ และที่วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ และ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ ณ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน
เล่าถึงบางช่วงในงาน "เปียสิ่งโจ๊ย" ในอดีตของทางศาลเจ้าพ่อกวนอู และศาลเจ้าพ่อเสือ (พระภูมิบาล) คลองสาน
กราบสักการะ และกราบขอพรองค์ท่านเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยกง (ท่านเทพเจ้าเฮียงเทียงเซี่ยงตี่) ท่านเจ้าพ่อเสือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ (พระภูมิบาล) บริเวณชุมชมชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
กราบสักการะ และกราบขอพรท่านซี้ไต๋เทียงอ้วง “ท่านสี้ไต๋เทียงอ้วง” ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ทิศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดโพธิ์แมนคุณาราม พระราม 3 (ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร)