ข่าวทั่วไป

แสดง # 
ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระครูโกวิทสมุทรคุณ “ท่านหลวงปู่เนื่อง โกวิโท” หรือ ท่านหลวงพ่อเนื่อง ท่านพระอุปัชฌาย์อิฏฐ์ ภทฺทจาโร (ท่านหลวงพ่ออิฏฐ์) ท่านเสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดจุฬามณี อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
กราบขออนุญาตเล่า และแชร์ประสบการณ์ในสมัยที่คุณตาของผมยังอยู่ และกราบถวายเครื่องกราบไหว้ “ซาแซ” หรือ “โหงวแซ” เหล้าจีน “โหงวเกียพ้วย” และจุดประทัดขอพรแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน
ท่านพระพุทธเจ้า ท่านพระโพธิสัตว์ ท่านพระอรหันต์ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วิหารคลังล่าง (หลุ่ยอิมหยี่) และที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองปอห่อฯ ด้วยนะครับผม
ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านพระภิกษุ ธมฺมวิตกฺโก มหาเสวกตรี พระยานรรัตนราชมานิต นามเดิม ตรึก จินตยานนท์ (ท่านเจ้าคุณนรฯ) ณ วิหารท่านเจ้าคุณนรฯ (วิหารเก็บอัฐิ) และวิหารท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ “ท่านซำป้อฮุกโจ้ว” ท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ท่านพระอรหันต์ เหล่าทวยเทพ (ท่านเทพเจ้า) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย (ศาลเจ้ากวางตุ้ง) บนถนนเจริญกรุง เยาวราช
ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระภิกษุ ธมฺมวิตกฺโก มหาเสวกตรี พระยานรรัตนราชมานิต นามเดิม ตรึก จินตยานนท์ (ท่านเจ้าคุณนรฯ) ณ วิหารท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระภิกษุ ธมฺมวิตกฺโก มหาเสวกตรี พระยานรรัตนราชมานิต นามเดิม ตรึก จินตยานนท์ (ท่านเจ้าคุณนรฯ) ณ วิหารท่านเจ้าคุณนรฯ (วิหารเก็บอัฐิ) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) หรือ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ไก่เถื่อน) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร หรือ วัดพลับ
รวบรวมประวัติในงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เหรียญรุ่น 1 รุ่น 2 รูปหล่อ รุ่นแรก และวัตถุมงคลขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ปี 2536 และปี 2538
องค์อากงท่าน “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง” องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้าม้า (ท่านเทพเจ้าม้าเซ็กเธาว์) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้ากวนอู ชั้น 3 สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย เยาวราช กราบได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มฯ ด้วยนะครับ