ข่าวทั่วไป

แสดง # 
“หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” วัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์และหายากที่สุดรุ่นหนึ่งของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี
เทียน กัว สื่อ ฮก โหงว ลี่ ขอให้ฟ้าประทานพร
ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ (ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วผ่อสัก) หรือท่านอาเซียนแป๊ะโค้วเซี่ยงงี่ ชื่อเดิม ท่านอาเซียนเอี๊ยฮง แซ่เล้า ณ โรงเจ ฮะเฮงตั๊ว (ตลาดหัวตะเข้)
ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู องค์อากงกวงเพ้งเอี้ย (อากงกวงเพ้งไท้จื้อ หรือ อากงกวนเป๋งเอี้ย) องค์อากงจิวชาง (อากงจิวฉอง)
ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ
ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขออนุญาตขอกราบพูดถึงท่านพระอาจารย์ปุ่น ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางแก้ว นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4
ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่ธรณี ณ ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ชลบุรี
ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว วันพุธนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ของท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่กิมบ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่เอี่ยวตี่กิมบ้อ (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ)
ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม.