ข่าวทั่วไป

แสดง # 
องค์อากงท่านเจ้าพ่อมังกรเขียว (ท่านแชเล่งเอี้ยกง) ท่านเจ้าแม่องค์ใหญ่ ท่านเจ้าแม่องค์รอง ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว หรือที่ศาลเจ้าเพ็กเล้งเก็งมังกรเขียว คลองเตย ได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม
ท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ท่านปู้กุ่ยฮุก องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่โรงเจเป๋าเก็งเต้งเนี่ยมฮุกเกง ซอยอ่อนนุช 17 กรุงเทพฯ ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับ
ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว วันพุธนี้ที่ 06 กรกฎาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันประสูติของอาเหล่าเซียนท่านเทพเจ้าลี้ทิก๋วย (ท่านเทพเจ้าหลี่เถียไกว่ หรือท่านเทพเจ้าหลีทิก๊วย) ท่านเป็นอาเซียนลำดับที่ 1 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือท่านเทพเจ้าแปดเซียน
ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้ ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” และ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อฯ ด้วยนะครับ
ท่านหลวงพ่อโบสถ์บน และท่านหลวงพ่อทุกๆ พระองค์ ภายในวิหารหลวงพ่อโบสถ์บน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร บนถนนเจริญนคร กรุงเทพมหานคร กราบได้โปรดช่วยคุ้มครองฯ ด้วยนะครับผม
ท่านพระสกันทะโพธิสัตว์ “ท่านอุ่ยท้อผ่อสัก” หรือ “ท่านพระเวทโพธิสัตว์” และท่านพระวิหารบาลโพธิสัตว์ “ท่านพระสังฆารามโพธิสัตว์” (“ท่านแคนำผ่อสัก” หรือ “ท่านแคน่ำผ่อสัก”) หรือ “องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู” ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่
องค์ท่านอาเซียนไท้ส้างเหล่าจวิน ท่านอาเซียนเจียงไท้กง ท่านเทพเจ้าหลีจื่อเซียนซือ (ท่านอาเซียนลื่อทงปิน) ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ เหล่าทวยเทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าหลีตีเมี้ยว ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยปอห่อฯ ด้วยนะครับ
ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว วันศุกร์นี้ที่ 01 กรกฎาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันประสูติของท่านพระสกันทะโพธิสัตว์ “อุ่ยท้อผ่อสัก” หรือ “ท่านพระเวทโพธิสัตว์”
ท่านเสด็จปู่ท่านพญาพิภพมัจจุราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพนิมิต ศาลายา จ.นครปฐม กราบได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองด้วยนะครับผม
ท่านพ่อปู่ท่านเจ้าพ่อหลักเมือง ท่านพ่อปู่ท่านเทพเทพารักษ์ทั้ง 5 พระองค์ ท่านเจ้าพ่อหอกลอง ท่านเจ้าพ่อเจตคุปต์ ท่านพระเสื้อเมือง ท่านพระทรงเมือง ท่านพระกาฬไชยศรี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร กราบได้โปรดช่วยคุ้มครองด้วยนะครับ