พลังงาน

แสดง # 
บ้านปูฯ เดินหน้าโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 8 สร้าง SE School แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม
บางจากฯ รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 13,500 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรไทย
บางจากฯ ร่วมมือ บีซีพีจี ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และพัฒนานวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานในปั๊มบางจาก
บางจากฯ คว้า 4 รางวัลระดับเอเชีย
บางจากฯ รับ 2 ใบรับรอง LEED Platinum อันดับ 1 ในไทย
วันเด็กบางจาก 2561 “รู้สนุกคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์”
บางจากฯ รณรงค์สร้างความปลอดภัย ครบ 3 ล้านชั่วโมงทำงาน
พลังงานจับมือ ปตท. แจกข้าวใหม่เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศรับปีใหม่
บางจากฯ เติมความสุขให้คนไทย ไม่ขึ้นราคาน้ำมันช่วงปีใหม่ 7 วัน
ปตท. - สวทช. ร่วมลงนามพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของ EECi