พลังงาน

แสดง # 
บางจากฯ เติมความสุขให้คนไทย ไม่ขึ้นราคาน้ำมันช่วงปีใหม่ 7 วัน
ปตท. - สวทช. ร่วมลงนามพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของ EECi
บางจากฯ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม
ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก สำนักงาน ป.ป.ช.
ปตท. รวมพลังเร่งส่งถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
บางจากฯ จัดเวทีเสวนา เตือนภัย วิกฤติ 2 องศา กระทบเศรษฐกิจ สังคม
สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2561-2562
9 เดือนแรก บางจากฯ มีรายได้ 1.2 แสนล้าน นำนวัตกรรมขยายฐาน 3 ธุรกิจพลังงานสะอาด
บางจากฯ คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ในงาน SET Awards 2017
“QTC” รับเกียรติบัตรองค์กรนำร่องต้นแบบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์