ดาต้า เพาเวอร์ ชูนวัตกรรม QC เทคโนโลยีทดสอบสวิตซ์ไฟ มุ่งพัฒนามาตรฐาน การันตี “ปลั๊กจ่ายไฟ” ประสิทธิภาพเยี่ยมปลอดภัยขั้นสุด

ดาต้า เพาเวอร์ ชูนวัตกรรม QC เทคโนโลยีทดสอบสวิตซ์ไฟ มุ่งพัฒนามาตรฐาน การันตี “ปลั๊กจ่ายไฟ” ประสิทธิภาพเยี่ยมปลอดภัยขั้นสุด

Data300762

ดาต้า เพาเวอร์ ผู้นำสินค้าปลั๊กจ่ายไฟฟ้าคุณภาพ ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ทำมาเพื่อทดสอบความสามารถในการเปิด-ปิดสวิตช์ไฟโดยเฉพาะ โดยร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาคิดค้นและสร้างสรรค์ “เครื่องมือทดสอบเปิด-ปิดสวิตช์ด้วยระบบอัตโนมัติ”  มุ่งนำข้อมูลการทดสอบที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าให้มากขึ้น พร้อมเดินหน้าสู่การสร้างโมเดลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วย “ระบบคำนวณระยะเวลาประกอบปลั๊ก” เพื่อให้พนักงานมีพัฒนาการและฝีมือในการประกอบเร็วขึ้น นำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าที่ยอดเยี่ยมเพื่อคนไทยในอนาคตต่อไป