ข่าวทั่วไป

แสดง # 
ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู องค์อากงกวงเพ้งเอี้ย (อากงกวงเพ้งไท้จื้อ หรือ อากงกวนเป๋งเอี้ย) องค์อากงจิวชาง (อากงจิวฉอง)
ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ
ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขออนุญาตขอกราบพูดถึงท่านพระอาจารย์ปุ่น ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางแก้ว นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4
ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่ธรณี ณ ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ชลบุรี
ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว วันพุธนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ของท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่กิมบ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านพระแม่เอี่ยวตี่กิมบ้อ (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ)
ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม.
ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี
ตราประทับประจำองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
คลิปวีดีโอประวัติศาสตร์ - ภาพบรรยากาศในงานพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ และองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู เก๋งจีนริมน้ำ ของทางศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน