ขอน้อมกราบขอพรท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ขอน้อมกราบขอพรท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

Luang Pu 301164

https://youtu.be/NN5tfEO1oYk

ผมกราบขอน้อมรำลึกถึงท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม กราบขอให้ท่านกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

ท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และเหรียญอากงท่านเทพเจ้ากวนอู (เหรียญรุ่นแรก ปี 2536) ในงานบูรณะและปิดทององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงเย็นของวันที่ 01 ก.ค. 2536 ที่ผ่านมา ด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

โดยในงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และเหรียญอากงท่านเทพเจ้ากวนอู (เหรียญรุ่นแรก ปี 2536) ในงานบูรณะและปิดทององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงเย็นของวันที่ 01 ก.ค. 2536 ที่ผ่านมา (นับเป็นหนึ่งในความทรงจำที่สุดประทับใจเป็นที่สุดในช่วงที่ผ่านมาของท่านลูกศิษย์ฯ ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน เลยครับผม)

กราบเรียนเชิญท่านหลวงปู่เมี้ยน แห่งวัดโพธิ์กบเจา จ.อยุธยา ท่านหลวงปู่ทวีศักดิ์ แห่งวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร หรือหลวงปู่เสือดำ ท่านหลวงปู่สุนันท์ หรือพระครูสุนันท์ แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และท่านหลวงปู่ และท่านครูบาอาจารย์อีกหลายท่านเข้าร่วมในพิธีปลุกเสกด้วยครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม