ข่าวทั่วไป

แสดง # 
อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย
ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านองสรภาณมธุรส หรือท่านหลวงพ่อบ๋าวเอิง อดีตท่านเจ้าอาวาส วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว)
กราบสักการะท่านแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม ก.ท.ม.
กราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร)
กราบขอพรท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน และ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” วันเปิดงาน “ชิวสี่”
ด้วยความเคารพ ศรัทธา และนับถือท่านอาจารย์โง้วกิมโคย อาเหล่าแปะโรงสี อาเซียนแปะสามตา "หวยลั้งเซียน" หรือ "จอซัวแปะ"
กราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู อากงท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์
เปิดสอนคลาสวิชาทักษามหาทศดารา ภาคพื้นฐาน (ภาค ก.) หลักสูตร 20 ชม.
อุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ วันที่ 7-18 ก.พ. 2562