ล็อกเกตท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) (อาม๋าโจ้ว) ที่หวงแหน และทรงคุณค่าทางจิตใจเป็นที่สุดเลยนะครับผม

ล็อกเกตท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) (อาม๋าโจ้ว) ที่หวงแหน และทรงคุณค่าทางจิตใจเป็นที่สุดเลยนะครับผม

ArMa200364

https://youtu.be/SSkNt1ZHOpU

ผมขอน้อมกราบสักการะ กราบขอพร และกราบขอให้ท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) (อาม๋าโจ้ว) ท่านเจ้าแม่กวนอิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน จังหวัดชลบุรี ได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองผม คุณพ่อ คุณแม่ คุณน้าๆ และกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ล็อกเกตท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) (อาม๋าโจ้ว) ที่หวงแหน และทรงคุณค่าทางจิตใจเป็นที่สุดเลยนะครับผม (ถ้าจำไม่ผิด คุณพ่อคุณแม่ได้รับมอบมาจากอาเหล่าเจ็ก หรือ “อาจงมุ่ยเหล่าเจ็ก” ซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับคุณปู่คุณย่าและคุณตาของผมด้วยครับ และท่านเคยช่วยงานของ “อาม๋าโจ้ว” ท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) ท่านเจ้าแม่กวนอิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน จังหวัดชลบุรี ในช่วงที่ผ่านมาด้วยครับผม)

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม