ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระมงคลชัยสิทธิ์ (เขียน สิริมงฺคโล ป.ธ.๓) (ท่านเจ้าคุณเขียน สิริมงฺคโล) ท่าน "หลวงปู่เขียน" ท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี) และท่านอดีตเจ้าคณะอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระมงคลชัยสิทธิ์ (เขียน สิริมงฺคโล ป.ธ.๓) (ท่านเจ้าคุณเขียน สิริมงฺคโล) ท่าน "หลวงปู่เขียน" ท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี) และท่านอดีตเจ้าคณะอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี

หลวงปเขยน วดโบสถ

ขอน้อมกราบสักการะ กราบขอพร และกราบขอให้ท่านหลวงปู่เขียน ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ลูกช้าง และท่านกัลยาณมิตรของลูกช้างทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ เงินทองไหลมาเทมาด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

หลวงปเขยน วดโบสถ 2

ในช่วงหลายปีก่อน คุณพ่อ คุณแม่ เคยกราบขออนุญาต และกราบขอรบกวนกราบเรียนขอให้ท่านหลวงปู่เขียน ท่านได้โปรดช่วยดูดวงให้กับผมเล็กน้อยนะครับ และในวันนั้น ท่านหลวงปู่เขียน ท่านได้ให้ความเมตตา กรุณา และช่วยบอกกับคุณพ่อ และคุณแม่ของผมว่า "ลูกชายเค้าดังอยู่แล้ว" หลังจากที่คุณพ่อ คุณแม่ กราบขออนุญาตกราบเรียนถามว่า "ลูกชายจัดรายการวิทยุแล้วจะดังหรือไม่ครับ"

ด้วยความเคารพ และขอน้อมกราบขอบพระคุณท่าน "หลวงปู่เขียน" เป็นที่สุดเลยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบสาธุ สาธุ สาธุ และกราบขอบพระคุณท่านหลวงปู่เขียนเป็นที่สุดเลยนะครับผม