งานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และเหรียญอากงท่านเทพเจ้ากวนอู รุ่น 2 ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

งานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และเหรียญอากงท่านเทพเจ้ากวนอู รุ่น 2 ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

Arkong231263

https://youtu.be/ToviowX4c3s

ท่านหลวงพ่อน้อย หรือท่านหลวงปู่น้อย พระครูกิตติวัชราภรณ์ (มานพ กิตฺติวณฺโณ สกุล ชูศรี) เจ้าคณะตำบลบางจาน - หนองโสน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทัยมณี ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่านให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีฯ พร้อมด้วยท่านครูบาอาจารย์ และหลวงปู่ท่านอื่นๆ อีกหลายท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมในงานพิธีฯ ดังกล่าวนี้

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

Arkong231263 2

https://youtu.be/XbeBFtVp_XY

งานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และเหรียญอากงท่านเทพเจ้ากวนอู รุ่น 2 พร้อมด้วยวัตถุมงคลของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2538 ที่ผ่านมา ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

Arkong231263 3

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ที่น่าสนใจ และที่สำคัญ คือ ความแตกต่างระหว่างเหรียญรุ่นแรก ปี 2536 และเหรียญรุ่น 2 ปี 2538 นั้นต่างกันที่ตัวหนังสือจีนด้านหลัง เพราะถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรก จะเขียนแบบตัวบรรจง ขณะที่เหรียญรุ่น 2 จะเขียนแบบลายมือครับผม