ผ้ายันต์ฯ กระดาษ หรือฮู้กระดาษ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ผ้ายันต์ฯ กระดาษ หรือฮู้กระดาษ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ArKong170563

ผ้ายันต์ฯ กระดาษ หรือฮู้กระดาษ ยุคดั้งเดิม แบบใหญ่

ผ้ายันต์ฯ กระดาษ หรือฮู้กระดาษ แบบใหญ่ (ที่ไม่มีตราประทับฯ)

ผ้ายันต์ฯ กระดาษ หรือฮู้กระดาษ ยุคดั้งเดิม แบบเล็ก

ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม