เก๋งจีนริมน้ำ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

เก๋งจีนริมน้ำ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

Arkong120263

(ประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่มีการก่อสร้างเก๋งจีนริมน้ำ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงระหว่างปี 2530-2540 โดยสถานที่ดังกล่าวนี้ในสมัยก่อน (หลายสิบปีก่อน) จะเป็นสถานที่ตั้งของโรงงิ้ว และมีการแสดงอุปรากรจีน (เล่นงิ้ว) และกิจกรรมต่างๆ ของทางศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน เป็นประจำ รวมถึง งานเทกระจาด หรืองานทิ้งกระจาด ด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม)