คิดถึงคุณตา (อากง)

คิดถึงคุณตา (อากง)

KTA190962

Forever Love

ด้วยรักและคิดถึงคุณตาเสมอมานะครับผม

บันทึกไว้ในใจตลอดไป 19 กันยายน 2562 (19092019)