คิดถึงคุณตา : (ภาค 49)

คิดถึงคุณตา : (ภาค 49)

Arkong080862

วันนี้ผมกราบขออนุญาตกราบขอลำดับเหตุการณ์การจัดสร้างผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ย้อนยุค ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สืบเนื่องจากผมคุณพ่อคุณแม่และคุณน้าๆ มีความประสงค์อยากจะจัดสร้างผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ย้อนยุค เพราะมีความเคารพ นับถือ และศรัทธาแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน เหมือนกับท่านลูกศิษย์ฯ ทุกๆ ท่าน

และที่สำคัญ ผมได้มีโอกาสได้เห็นคุณตาของผม (เซี้ยะกายเจ็ก) “อากู๋สี่” หรืออากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) คุณพ่อ คุณแม่ และคุณน้าๆ ได้เคยมีโอกาสได้กราบขอร่วมช่วยงานขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงหลายสิบปีก่อน

อีกทั้งไม่อยากให้กาลเวลานำพาสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตที่สุด นั่นก็คือผ้ายันต์ฯ ต้นแบบขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (ที่มีอยู่ในจำนวนจำกัด และอยู่กับบรรดาบ้านลูกศิษย์ฯ ในจำนวนจำกัดเท่านั้น ในยุคของอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” ซึ่งท่านมีองค์ประทับของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู) เป็นเพียงตำนานซึ่งมีบูชาแต่ที่บ้านของท่านลูกศิษย์ฯ ใกล้ชิดในยุคเก่าแก่เพียงไม่กี่บ้านเท่านั้น

ตรงนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นความคิดอยากจะต่อยอด และแบ่งปันให้กับท่านลูกศิษย์ฯ ได้รับผ้ายันต์ฯ ย้อนยุคไปบูชาเฮงๆ และกราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรเช่นกันครับผม

โดยแรกเริ่มนั้น ผม คุณพ่อ คุณแม่ และคุณน้าๆ ได้เดินทางไปกราบรบกวนขอให้ “อากู๋สี่” หรืออากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) ซึ่งท่านนอกจากจะมีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่ของผมแล้ว ท่านยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ และได้รับมอบหมายหน้าที่หลักอีกท่านหนึ่งให้เป็นคนเขียนอักษรลงบนผืนผ้ายันต์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู เพื่อแจกจ่ายให้กับท่านลูกศิษย์ฯ ในสมัยนั้นในยุคของอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ”

ผมกราบขอให้ “อากู๋สี่” ได้โปรดช่วยเขียนผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ย้อนยุค เพื่อเป็นต้นแบบ และผมกราบขออนุญาตขอนำผ้ายันต์ฯ ย้อนยุค ต้นแบบดังกล่าวนี้เพื่อไปให้เพื่อนสนิท “เฮียปอนด์” ช่วยดำเนินการจัดการ และพิมพ์เป็นผ้ายันต์ฯ แบบย้อนยุค เพื่อนำมาถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู สำหรับแจกให้กับท่านลูกศิษย์ฯ ในโอกาสต่อไป

หลังจากได้พูดคุยกันแล้ว “อากู๋สี่” ท่านเห็นถึงเจตนาในการจัดสร้างของผมคุณพ่อคุณแม่และคุณน้าๆ ในครั้งนี้ ท่านจึงรับปากว่าจะช่วยเขียนผ้ายันต์ฯ ย้อนยุค ต้นแบบให้ และท่านช่วยเป็นธุระ และช่วยดำเนินการจัดการให้ทั้งหมด โดยท่านให้ความกรุณาเดินทางมาที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู ในวันเสาร์ที่ 08 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น “วันอาสาฬหบูชา” โดยมากราบสักการะและกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน พร้อมกับกราบขออนุญาตและกราบขอประทับตราประจำองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ลงบนผืนผ้ายันต์ฯ ต้นแบบ ย้อนยุค

โดยมีคุณน้า และคุณน้าสาวของผมช่วยเหลืออยู่ข้างๆ และหลังจากนั้นแล้ว ยังได้นำผ้ายันต์ฯ ดังกล่าวนี้มาให้คุณน้าชายอีกท่านหนึ่งช่วยเสริมบารมีให้อีกครั้ง ก่อนที่จะนำไปดำเนินการจัดพิมพ์ในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ย้อนยุค จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 (ครั้งแรก) ปี 2560 นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 918 ผืน โดยมีการกราบรบกวนขอให้คุณน้าชายช่วยเสริมบารมีให้ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และมีการถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา (จำนวน 499 + 1 ผืนใส่กรอบสีทอง) จำนวนทั้งสิ้น 500 ผืน และแบ่งไว้แจกให้กับท่านลูกศิษย์ฯ เองอีก 418 ผืน รวมเป็นทั้งสิ้น 918 ผืน

ขณะที่ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ย้อนยุค จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2561 นั้นจัดพิมพ์ทั้งสิ้น 1,043 ผืน โดยผมกราบรบกวนขอให้คุณน้าชายช่วยเสริมบารมีให้ในวันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา และมีหมายกำหนดการที่จะไปกราบขออนุญาตถวายแด่อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน จำนวนหนึ่ง เนื่องจากผมกราบขออนุญาตปรับเปลี่ยนแผนจากเดิมที่มีความตั้งใจว่าจะแบ่งถวายในจำนวน 500 ผืนเท่าเดิม

แต่มีการปรับเปลี่ยนแผนนิดหน่อย โดยผมกราบขออนุญาตกราบถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 200 ผืน (จำนวน 199 + 1 ผืนใส่กรอบสีทอง) และกราบขออนุญาตแบ่งให้กับครอบครัว คุณน้าๆ คุณอาๆ อาเจ็ก อาแปะ และท่านผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยๆ กันแจกให้กับเพื่อนๆ และท่านกัลยาณมิตรจนกว่าผ้ายันต์ฯ รุ่นดังกล่าวนี้ (จำนวน 843 ผืนนี้) จะหมด โดยปราศจากการขอรับปัจจัยใดๆ ทั้งสิ้น กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม