ผ้ายันต์เขียนมือต้นแบบย้อนยุคอีก 1 ผืนที่สุดยอดคลาสสิกของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

ผ้ายันต์เขียนมือต้นแบบย้อนยุคอีก 1 ผืนที่สุดยอดคลาสสิกของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

Arkong090662

“ออนี ออนี กวง เอี้ย กง ปอห่อ ปอห่อ กัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม”

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

#กราบขอบพระคุณอากู๋สี่เป็นที่สุด #ด้วยความเคารพนับถือและศรัทธาอากงฯ #เดินด้วยภาพ #ให้ภาพเล่าเรื่อง #ออนีออนีกวงเอี้ยกงปอห่อทุกๆท่านด้วยนะครับผม #สุดยอดที่สุด #ด้วยความรักนับถือและชื่นชอบลวดลายเวลาสะบัดพู่กันจีนของอากู๋สี่เป็นที่สุด #แฮนด์เมดHandmade