ผ้ายันต์เขียนมือต้นแบบย้อนยุคอีก 1 ผืนที่สุดยอดคลาสสิกของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

ผ้ายันต์เขียนมือต้นแบบย้อนยุคอีก 1 ผืนที่สุดยอดคลาสสิกของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

Arkong090662

“ออนี ออนี ออนี กวง เอี้ย กง ปอห่อ ปอห่อ กัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม”

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

#กราบขอบพระคุณอากู๋สี่เป็นที่สุด #ด้วยความเคารพนับถือและศรัทธาอากงฯ #เดินด้วยภาพ #ให้ภาพเล่าเรื่อง #ออนีออนีกวงเอี้ยกงปอห่อทุกๆท่านด้วยนะครับผม #สุดยอดที่สุด #ด้วยความรักนับถือและชื่นชอบลวดลายเวลาสะบัดพู่กันจีนของอากู๋สี่เป็นที่สุด #แฮนด์เมดHandmade