ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

Arkong230562 3

ผู้เขียน ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม 2561

กราบขอบพระคุณท่านผู้เขียน ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช และทางสำนักพิมพ์มติชน เป็นที่สุดเลยนะครับผม

และกราบขอบพระคุณที่แผ่นพับประวัติศาลเจ้าพ่อกวนอู “เทพเจ้ากวนอู” เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยุติธรรม (ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน) ที่ครอบครัวของผม

Arkong230562 5

โดยคุณตาเซี๊ยะกาย แซ่จัง และคุณพ่อธนาวุธ อัสดรธีรยุทธ์  (จัดสร้างถวายในปี 2556 จำนวน 500 แผ่น) ได้ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนในครั้งนี้ด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

Arkong230562 4