บทสวดมนต์กราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ครอบครัวของผมกราบขออนุญาตใช้ในการกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู เสมอมา

บทสวดมนต์กราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ครอบครัวของผมกราบขออนุญาตใช้ในการกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู เสมอมา

Arkong200562 2

“ออนี ออนี ออนี กวง เอี้ย กง ปอห่อ ปอห่อ (กราบขออนุญาตเรียนขอพรโดยบอกชื่อของกัลยาณมิตร และครอบครัว หรือคนรู้จัก ตามด้วยพรที่ท่านต้องการกราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอูช่วยในเรื่องต่างๆ)”

บทสวดมนต์กราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู เป็นความเชื่อส่วนบุคคล (โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง รับทราบข้อมูล และพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผม) ที่ครอบครัวของผมกราบขออนุญาตใช้ในการกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู เสมอมา

โดย “คุณตาของผม” นายเซี๊ยะกาย แซ่จัง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ท่านแรกของอากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" แห่งศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในยุคของอาเหล่าแปะ "จับเกี๊ยมแปะ" ซึ่งท่านมีองค์ประทับของอากงท่าน  "เทพเจ้ากวนอู" ในขณะนั้น ซึ่ง “คุณตาของผม” ท่านสอนให้ผมท่องกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ตั้งแต่สมัยที่ผมยังเด็กๆ และผมกราบท่องกราบขอพรมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับ