เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่ ปอ อิ๋ว เผ่ง อัง

เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่ ปอ อิ๋ว เผ่ง อัง

Arkong140562

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู กราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อน้าครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

กราบขอบพระคุณ “อากู๋สี่” อากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) ซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่ผมครับ ตอนนี้ท่านอายุ 85 ปีแล้วครับ และที่สำคัญ ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่หลักให้เป็นคนเขียนอักษรลงบนผืนผ้ายันต์ของอากงท่าน “เทพเจ้ากวนอู” ในยุคต้น และในยุคก่อนหน้าสมัยที่มีการเข้าทรงอากงท่าน “เทพเจ้ากวนอู” โดยอาเหล่าแปะ หรือที่คนในบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยาจะรู้จักกันในนามว่า "จับเกี๊ยมแปะ" ซึ่งท่านจะมีองค์ประทับของอากงท่าน “เทพเจ้ากวนอู” และอากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ท่านได้มอบหมายให้ "อากู๋สี่" เป็นคนเขียนอักษรลงบนผืนผ้ายันต์ของอากงท่าน “เทพเจ้ากวนอู” เผื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ในยุคดังกล่าวครับผม

เมื่อวานนี้ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผม คุณพ่อ คุณแม่ และคุณน้าๆ กราบขออนุญาตเดินทางไปเยี่ยม “อากู๋สี่” และกราบขอให้ “อากู๋สี่” ช่วยลงอักษรเขียนภาษาจีนกราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองลูกศิษย์ และกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านของมิสเตอร์เฮา คุณพ่อ คุณแม่ และคุณน้าๆ ขอให้มีความสุข ความเจริญ เฮงๆ รวยๆ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม