ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านองสรภาณมธุรส หรือท่านหลวงพ่อบ๋าวเอิง อดีตท่านเจ้าอาวาส วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว)

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านองสรภาณมธุรส หรือท่านหลวงพ่อบ๋าวเอิง อดีตท่านเจ้าอาวาส วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว)

Luang Por Bau ing040362

https://www.youtube.com/watch?v=Ou9_8WpIJoE

กราบขอให้ท่านองสรภาณมธุรส หรือท่านหลวงพ่อบ๋าวเอิง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดญวนสะพานขาวได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ร่ำรวยเงินทอง มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆ ทั้งสิ้น คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ เฮงๆ รวยๆ ด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านร่วมเดินทางมากราบสักการะ และกราบขอพรท่านองสรภาณมธุรส หรือท่านหลวงพ่อบ๋าวเอิง อดีตท่านเจ้าอาวาส วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) ด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

สุขสันต์วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2562 กราบขอให้ทุกๆ ท่านเฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม