กราบสักการะท่านแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม ก.ท.ม.

กราบสักการะท่านแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม ก.ท.ม.

KhunMaeChi260262

https://www.youtube.com/watch?v=y_BXpY2JdFU

มิสเตอร์เฮา กราบขอร่วมเป็นสะพานบุญ กราบเดินทางร่วมกับคุณพ่อ และคุณแม่ มากราบสักการะ และกราบขอพรท่านแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม (คุณแม่ชีบุญเรือน) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 บางพลัด กรุงเทพมหานคร ในช่วงบ่ายๆ ของวันอังคารนี้ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกับกราบขออนุญาตบันทึก Live สด และกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน และกราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม

ผมกราบขออนุญาต และกราบขอพร กราบขอให้ท่านแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม ได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครอง หลานชาย คุณพ่อ คุณแม่ และกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังทุกๆ ประการ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านด้วยน้าครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

ที่สำคัญที่สุด คือ ในวันนี้ยังได้ร่วมทำบุญในโครงการสร้างพระศาลากำแพงวัด โดยจะมีการเททองหล่อท่านพระศาลากำแพงวัด ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 บางพลัด กรุงเทพมหานคร แห่งนี้ และจะกราบอัญเชิญท่านพระศาลากำแพงวัดไปประดิษฐานที่วัดฯ ในตำบลชีทวน จังหวัดอุบลราชธานี (กราบขอประทานอภัย อาจจะต้องกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตร กราบรบกวนลองประสาน และติดต่อกับพี่ๆ ทางวัดอาวุธฯ เพื่อขอทราบรายละเอียดที่แน่นอนเพิ่มเติมอีกทีน้าครับ กราบได้โปรดให้อภัยผมด้วยน้าครับที่ไม่สามารถให้รายละเอียดที่แน่ชัดได้ในขณะนี้)

โดยกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านสามารถร่วมบุญด้วยการเขียนชื่อของท่านลงบนทองแท่ง และแผ่นทองแดงที่บนศาลาของท่านแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม หรือกัลยาณมิตรจะร่วมนำแท่งทองแดงมาร่วมบุญด้วยตนเองก็ได้ตามจิตศรัทธาครับผม พร้อมทั้งกราบร่วมทำบุญถวายปัจจัยในการสร้างพระศาลากำแพงวัดร่วมกันน้าครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันน้าจร้า กราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม