กราบเรียนเชิญร่วมงานแซยิกวันเกิดท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน 05-13 พ.ค. 2561

กราบเรียนเชิญร่วมงานแซยิกวันเกิดท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน 05-13 พ.ค. 2561

Armar010561

กราบขอร่วมถ่ายรูปกับ "อาอี้แป๋ว" กมลลักษณ์ รื่นกมล ซึ่งท่านเป็นประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสนครับผม

https://www.youtube.com/watch?v=GDbSQ--kUcg

Armar010561 5

กราบเรียนเชิญร่วมงานแซยิกวันเกิดท่านพระอริยะสมุทรเทวี (เทียนโหวเซี่ยบ้อไฮตังม่า) ท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) ("งานวันเกิดอาม่า") ที่ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ในวันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2561 นี้ และทางศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ได้จัดงานเฉลิมฉลองงานวันเกิด "อาม๋าโจ้ว" ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 05 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยกราบเรียนเชิญลูกหลาน "อาม๋าโจ้ว" มาร่วมงานสมโภชงานวันเกิดอาม่า "ท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน)" บางแสน กันน้าครับผม

Armar010561 3

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) และท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน และกราบขออนุญาต และกราบขอเรียนเชิญ "อาอี้แป๋ว" กมลลักษณ์ รื่นกมล ท่านเป็นประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ช่วยเล่าบรรยากาศภายในงานเฉลิมฉลองงานวันเกิด "อาม๋าโจ้ว" ในปี 2561 นี้ให้ทราบผ่านทางการ Live สด

และกราบขออนุญาตนำลงทาง BCC CHANNEL YouTube Channel และกราบขออนุญาตนำบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้มาเปิดในรายการวิทยุ "คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา" ออกอากาศสดในวันเสาร์นี้ที่ 05 พฤษภาคม 2561 อีกทีน้าครับผม อิอิ โดย "มิสเตอร์เฮา" กราบขออนุญาต Live สด เมื่อวันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมานี้น้าครับผม

กราบขออนุญาตแนะนำตำนาน/ประวัติเจ้าแม่สามมุข (จีน) "เจ้าแม่" ชาวจีนจะเอ่ยนามท่านว่า "ม๋าโจ้ว" มีตำนานเล่าขานมานับพันปีเป็นเทพเจ้าผู้ที่ได้รับโองการจากเง็กอ้วงฮ่องเต้ให้อวตารจุติลงมาในโลกมนุษย์ โดยให้สัจจะต่อหน้าเทพแห่งสรวงสวรรค์ว่า เมื่อพบผู้เจ็บป่วยต้องช่วยเหลือ พบผู้ลำบากต้องจุนเจือ พบผู้เดินเรือต้องคุ้มครอง พบผู้ค้าขายต้องเกื้อหนุน พบผู้ทำดีต้องปกป้อง พบอุทกภัยต้องแก้ไข พบอัคคีภัยต้องช่วยดับ พบผู้คิดร้ายต้องปราบปราม เจ้าแม่ได้รับโองการจากสวรรค์จุติในโลกมนุษย์ในวันที่ 23 เดือน 3 ตามปฏิทินชาวจีน ค.ศ.960 ที่บ้านตระกูลลิ้ม หมู่บ้านกังลี่ ตำบลดงมิ้ง อำเภอผู้ซั้ง มณฑลฮกเกี้ยน นามแห่งกายมนุษย์นามว่า "ฮุ้งมิก แซ่ลิ้ม" องค์อวตารกายมนุษย์แม่นางฮุ้งมิก แซ่ลิ้ม รับราชภาระแห่งองค์การเง็กอ้วงฮ่องเต้ได้ปฏิบัติช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามสัจจะที่ให้ต่อเหล่าเทพมิได้ขาด ผู้ที่มีความทุกข์สวดอ้อนวอนจะได้รับการช่วยเหลือจนพ้นทุกข์ เกิดสุขสวัสดิมงคล มีปรากฎเป็นหลักฐานสืบทอดมานับพันปี ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงอย่างมากและสาธุชนที่กราบไหว้นับถือสดุดีท่านว่า "เทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทร" ชาวจีนเอ่ยนามท่านว่า "ไฮ ตัง ม่า"

กราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม

Armar010561 6

กราบขอให้ท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) และท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ช่วยคุ้มครอง และกราบขอให้กัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่านเฮงๆ รวยๆ มีความสุข ความเจริญ สมหวังทุกๆ ประการ และที่สำคัญ มีสุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านด้วยน้าครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ครับผม กราบเรียนเชิญลูกหลาน "อาม๋าโจ้ว" เข้าร่วมงานแซยิกวันเกิดท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ด้วยน้าจร้า

Armar010561 8

กราบขอบพระคุณ "อาอี้แป๋ว" กมลลักษณ์ รื่นกมล ท่านเป็นประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน เป็นที่สุดเลยน้าครับผม โดยเพื่อนๆ สามารถติดต่อ และกราบรบกวนขอข้อมูลของทางศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน ได้ที่เบอร์โทร. 038-191759 และเบอร์ "อาอี้แป๋ว" 086-8183615 กราบขอบพระคุณ "อาอี้แป๋ว" และพี่ๆ ทุกๆ ท่านที่ทางศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน เป็นที่สุดเลยน้าครับผม อิอิ มิสเตอร์เฮาครับผม