งานแห่ท่านเทพเจ้าฯ ในงานบูรณะและปิดทององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ในปี 2537

งานแห่ท่านเทพเจ้าฯ ในงานบูรณะและปิดทององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ในปี 2537

Arkong080461 2

เปิดภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งน้าครับผม เป็นภาพแห่ท่านเทพเจ้าฯ ในงานบูรณะและปิดทององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในปี 2537 น้าครับผม

เริ่มบูรณะศาลเจ้าพ่อกวนอู เนื่องจากหลังคารั่ว และมีการปิดทององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ในปี 2535 และมีพิธีการเฉลิมฉลองศาลฯ เมื่อปี 2536 โดยมีการจัดงานแห่ท่านเทพเจ้าฯ ตลอด 3 ปีเต็ม เริ่มตั้งแต่ปี 2536 2537 และ 2538 ที่ผ่านมา

โดยบรรยากาศภายในภาพดังกล่าวนี้ เป็นงานแห่ท่านเทพเจ้าฯ ในปี 2537 น้าครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม