"คุณอาดำ" ดำฤทธิ์ วิริยะกุล ท่านเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

"คุณอาดำ" ดำฤทธิ์ วิริยะกุล ท่านเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

Kardam100261

"คุณอาดำ" ดำฤทธิ์ วิริยะกุล ท่านเดินทางมาปฏิบัติธรรม ไหว้พระพุทธเมตตา สวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเวียนเทียนรอบมหาเจดีย์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย

Kardam100261 4

“คุณอาดำ” ท่านเล่าว่ามีประชาชนมาแสวงบุญเป็นจำนวนมาก และท่าน ว.วชิรเมธี ก็นำคณะมาแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถานเช่นกัน

Kardam100261 2

กราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม

Kardam100261 3

“คุณอาดำ” ร่วมทำบุญให้ทุกๆ ท่านด้วยน้าครับ

Kardam100261 5

กราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม