กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

Children14112560

กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญ พี่ๆ น้องๆ คุณน้า คุณอา คุณลุง คุณป้า และกัลยาณมิตรที่เคารพรักของผมทุกๆ ท่านน้าจร้า กราบเรียนเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ กันน้าจร้า

กราบเรียนเชิญ และกราบขอความอนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับน้องๆ กันน้าจร้า

กราบเรียนเชิญทุกๆ ท่านด้วยน้าจร้า หรือจะกราบร่วมกับทางผมก็ได้น้าจร้า กราบรบกวน IB มาหาผมได้เลยน้าจร้า เพราะเดี๋ยวผมจะกราบขออนุญาต และกราบขอให้คุณพ่อคุณแม่และน้าสาวกราบขอไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนวัดพิชัยญาติกันน้าจร้า

กราบเรียนเชิญด้วยน้าจร้า กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นที่สุดเลยน้าครับผม สาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

มิสเตอร์เฮาครับผม