กราบขอร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอุปสมบท 990 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560

กราบขอร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอุปสมบท 990 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560

Buddha Monthon191060

กราบขอร่วมอนุโมทนาบุญ และกราบขอร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอุปสมบท 990 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา กราบสาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

Buddha Monthon191060 5