รูปหล่อ รุ่นแรก อากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

รูปหล่อ รุ่นแรก อากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

Arkong1 140960

รูปหล่อ รุ่นแรก อากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" โดยมีให้เลือกทั้งหมดมากกว่า 3 เนื้อด้วยกัน ได้แก่ รูปหล่อเนื้อทองคำ ราคาจอง 10,000 บาท รูปหล่อเนื้อเงิน ราคาจอง 500 บาท และรูปหล่อเนื้อกะไหล่ทอง ราคาจอง 200 บาท เป็นต้น

Arkong1 140960 2