ผ้ายันต์ "ท่านไฉซิ้งเอี้ยฮู้ของท่านเทพเจ้ากวนอู" ย้อนยุค

ผ้ายันต์ "ท่านไฉซิ้งเอี้ยฮู้ของท่านเทพเจ้ากวนอู" ย้อนยุค

Arkong1080760 1

กราบขอบพระคุณ "อากู๋สี่" หรืออากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง ซึ่งท่านมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ และได้รับมอบหมายหน้าที่หลักให้เป็นคนเขียนอักษรลงบนผืนผ้ายันต์ของอากงท่าน “เทพเจ้ากวนอู” บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จในยุคก่อนหน้า และ "อากู๋สี่" ท่านมีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่ผมครับ

Arkong1080760 2

โดยผม คุณพ่อ คุณแม่ น้าชาย และน้าสาว ไปกราบรบกวนขอให้ "อากู๋สี่" ช่วยเขียนผ้ายันต์ "ท่านไฉซิ้งเอี้ยฮู้ของท่านเทพเจ้ากวนอู" เพื่อเป็นต้นแบบ และกราบขออนุญาตนำผ้ายันต์ "ท่านไฉซิ้งเอี้ยฮู้ของท่านเทพเจ้ากวนอู" เพื่อไปให้เพื่อนสนิทช่วยดำเนินการจัดการ และพิมพ์เป็นผ้ายันต์ แบบย้อนยุค เพื่อนำมาถวายแด่อากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" สำหรับแจกให้กับลูกศิษย์ในโอกาสต่อไป

Arkong1080760 4

เป็นความต้องการของลูกหลานของอากงของผม คือ "เซี๊ยะกายเจ็ก" และ "อากู๋สี่" ซึ่งทั้ง 2 ท่านมีความเคารพและศรัทธาต่ออากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" เป็นที่สุด เหมือนกับลูกศิษย์ของอากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ทุกๆ ท่านครับผม โดย "อากู๋สี่" ท่านช่วยเป็นธุระและจัดการเกี่ยวกับผ้ายันต์ฯ ให้ทั้งหมดเลยครับ กราบขอบพระคุณที่สุดเลยน้าครับผม กราบขอบพระคุณ "อากู๋สี่" เป็นที่สุดเลยน้าครับผม ท่านอายุ 83 ปีแล้ว แต่ท่านเห็นว่าผมมีความตั้งใจจริง เลยช่วยเป็นธุระจัดการในเรื่องนี้ให้ครับผม

Arkong080760

ผมเลยถือโอกาสในวันนี้ เป็น "วันอาสาฬหบูชา" กราบเรียนเชิญท่านผู้หลักผู้ใหญ่ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกๆ ท่านมากราบขอพร และกราบขอให้อากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ทุกๆ ท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่องน้าครับผม สาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

Arkong080760 2

โดยในช่วงเช้าของวันนี้ "อากู๋สี่" ได้มากราบขอพรอากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จ พร้อมกับกราบขออนุญาตและกราบขอประทับตราประจำองค์อากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ลงบนผืนผ้ายันต์ฯ โดยมีคุณน้า และคุณน้าสาวของผมช่วยเหลืออยู่ข้างๆ และหลังจากนั้นแล้ว ยังได้นำผ้ายันต์ฯ มาให้น้าชายอีกท่านหนึ่งช่วยเสริมบารมีให้อีกครั้ง ก่อนที่จะนำไปดำเนินการจัดพิมพ์ในโอกาสต่อไป

Arkong1080760 8

กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นที่สุดเลยน้าครับผม อิอิ มิสเตอร์เฮาครับผม