งานพิธีลุยไฟ "ท่านเทพเจ้ากวนอู" ศาลเจ้าพ่อกวนอู ชุมชนตลาดสมเด็จฯ

งานพิธีลุยไฟ "ท่านเทพเจ้ากวนอู" ศาลเจ้าพ่อกวนอู ชุมชนตลาดสมเด็จฯ

Arkong1 180660 1

https://www.youtube.com/watch?v=GJF6sIuAP6Q

Arkong180660

ภาพบรรยากาศงานพิธีลุยไฟ "ท่านเทพเจ้ากวนอู" ศาลเจ้าพ่อกวนอู ชุมชนตลาดสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงหลายสิบปีก่อน ซึ่งการจัดงานแต่ละครั้งนั้นถือว่ายิ่งใหญ่ และจะได้รับความสนใจ รวมทั้งมีคณะลูกศิษย์ของอากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" กราบขอเข้าร่วมงานพิธีลุยไฟเป็นจำนวนมาก โดยอาเหล่าแปะ หรือ "จับเกี๊ยมแปะ" ท่านมีองค์ประทับของอากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ท่านจะเป็นผู้วิ่งนำขบวน และวิ่งนำหน้าคณะลูกศิษย์ท่านอื่นๆ โดยเริ่มวิ่งจากหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ไปบริเวณลานกว้างก่อนจะถึงหน้าศาลาไม้ หรือโรงงิ้วเดิม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับจัดการแสดงอุปรากรจีน หรืองิ้วเป็นประจำทุกปี แล้วจึงค่อยวิ่งกลับมายังบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูอีกครั้งหนึ่ง (ตอนนี้โรงงิ้วได้มีการรือทิ้งนานแล้ว โดยบริเวณดังกล่าวนี้ได้มีการสร้างเป็นศาลแห่งใหม่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาดั่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับผม)

Arkong180660 2

จึงนับได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศของงานพิธีลุยไฟ "ท่านเทพเจ้ากวนอู" ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนตลาดสมเด็จเจ้าพระยา ที่หาดูได้ยากมากๆ เลยครับผม

Arkong180660 3

ทั้งนี้ คุณพ่อของผม และเพื่อนๆ คุณพ่อ และคุณน้าชายต่างได้มีโอกาสร่วมลุยไฟกับอากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ผ่านอาเหล่าแปะ หรือท่าน "จับเกี๊ยมแปะ" อยู่หลายครั้ง

Arkong

ขณะที่คุณตาของผม ได้แก่ คุณเซี๊ยะกายเจ็ก ท่านกราบขออนุญาตขอกราบฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์ท่านแรกของอากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" ในยุคของอาเหล่าแปะ "จับเกี๊ยมแปะ" (ในยุคเริ่มต้นนั้นได้มีคณะลูกศิษย์กราบขออนุญาตและกราบขอฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์ท่านอากง "เทพเจ้ากวนอู" ด้วยกัน 5 ท่าน ในยุคของอาเหล่าแปะ "จับเกี๊ยมแปะ") พร้อมด้วยลูกศิษย์เอกอีก 4 ท่าน ได้แก่ อาเหล่าแปะ หรือเป่งแปะ ลูกศิษย์ท่านที่ 2 อาเหล่ากู๋ หรือ ฮงจั่วกู๋ ลูกศิษย์ท่านที่ 3 รวมถึง อาเหล่าเจ็ก หรือ ชั่งเจ็ก ลูกศิษย์ท่านที่ 4 และอาเหล่าเจ็ก หรือ อุ๊ยเจ็ก ลูกศิษย์ท่านที่ 5 ซึ่งจะร่วมวิ่งในงานพิธีลุยไฟอยู่เป็นประจำ นับเป็นบรรยากาศงานพิธีลุยไฟที่หาดูได้ยากในยุคนี้ของทางศาลเจ้าพ่อกวนอูดังกล่าว และถือได้ว่าเป็นตำนานของผ้ายันต์ลุยไฟที่โด่งดังของอากงท่าน "เทพเจ้ากวนอู" สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ สาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

Arkong 2