ประกาศรางวัลโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015”

ประกาศรางวัลโล่เกียรติยศ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015

Top201058

เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015" แก่ นายธนากร แซ่ลิ้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด (topvalue.com) ผู้ดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ ในสาขาภาคธุรกิจพานิชย์ดีเด่น ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต