“โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Operation KU White Bike Green Campus Healthy Community”

“โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Operation KU White Bike Green Campus Healthy Community”

Ku091058

รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Operation KU White Bike Green Campus Healthy Community” ภายใต้นโยบาย Green University “KU Eco – BIKE WALK SLIM” โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และรับมอบจักรยานจำนวน 500 คัน จาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสมิตา

Ku091058 2

และเป็นเกียรตินำปั่นจักรยานร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

KU091058 3

ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ ETO Bicycle Club เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีนายวีระพันธ์ สังขมาลย์ เป็นประธานคณะทำงานโครงการ ETO Bicycle Club ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

KU091058 4

ขออนุญาตแชร์ภาพข่าวนี้จากทาง "คุณภัคนิจ งามเกษม" แห่ง KU น้าครับผม