เปิดเวที ชวนสาวไทยร่วมประกวด Miss Scuba Thailand 2015

เปิดเวที ชวนสาวไทยร่วมประกวด Miss Scuba Thailand 2015

MST

ปิยะดา มนต์มณีรัตน์ (กลาง) Miss Scuba International 2012 เเคทลียา ชูลเซ (ซ้าย) รองอันดับ 1 Miss Scuba International 2014 และ กีรตยา โพธิสาร (ขวา) Miss Scuba Thailand 2013 ร่วมเชิญชวนสาวงาม อายุระหว่าง 18 - 26 ปี สมัครเข้าประกวด Miss Scuba Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ บริษัท สกาย แทรเวล แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด วอเตอร์ เวิลด์ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในประเทศ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท และเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวด Miss Scuba International ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ในวันที่ 3 – 4 ต.ค. 58 ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ รัชดา ชั้น 2 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.missscubathailand.com และ www.facebook.com/missscubathailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 097 9753509

# # #

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นเพศหญิงและต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถือบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 26 ปี (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.

4. มีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรส ทั้งการจดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรมาก่อนแต่อย่างใด

5. มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

6. ต้องไม่เคยถ่านภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายอนาจารขัดต่อจารีตอันดีงาม

7. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมของสัมคมไทย

8. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่มีประวัติอาชญากรรม

9. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติด ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

10. ต้องมีทักษะการว่ายน้ำ หรือสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้

11. ต้องไม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบปอด ทางเดินหายใจ และหัวใจ

12. ต้องมีจิตอาสา เอื้อเฟื้อ และมีใจรักด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

13. มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

** ผู้สมัคร ไม่จำเป็นต้องเคยผ่านการเรียนหรือฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำลึก (Scuba Diving) มาก่อน