ท่านเทพเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) หรือ (เชี่ยงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม.ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

ท่านเทพเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) หรือ (เชี่ยงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม.ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

Arkong030162

https://youtu.be/tcPyNp2lt0E

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านเทพเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) หรือ (เชี่ยงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม.

https://youtu.be/lnJ6RZ4it2Q

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านเทพเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) หรือ (เชี่ยงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม. ได้โปรดช่วยประทานโชค ประทานลาภ ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความรัก ประทานความสมหวัง ประทานความเจริญรุ่งเรือง ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัย ประทานโอกาส ประทานสุขภาพที่แข็งแรง ประทานความเบิกบานใจ และประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

https://youtu.be/DlfMZg_gAAY

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผม มิสเตอร์เฮา ขอกราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม กราบขอให้ท่านกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

สุดท้ายนี้ ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านเทพเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) หรือ (เชี่ยงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม.ได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ท่านเทพเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เชียงฮวด) หรือ (เชี่ยงฮวด) เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 เขตสาทร กทม. กราบได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองผม และครอบครัวของผมให้สามารถก้าวข้าม และก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่กำลังประสบพบเจอในช่วงนี้ไปได้ด้วยเถิด กราบขอให้ผม และครอบครัวของผมสามารถก้าวผ่านปัญหาในเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน ครอบครัว และปัญหาต่างๆ อีกมากมายไปได้ด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม”