องค์ท่านเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยกง ท่านเทพเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดิน ท่านเจ้าพ่อเสือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ตรอกโรงโดม ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยปอห่อฯ ด้วยนะครับผม

องค์ท่านเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยกง (ท่านเทพเจ้าเฮียงเทียงเซี่ยงตี่) ท่านเทพเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ หรือ ฟ้าดินพ่อแม่) ท่านเจ้าพ่อเสือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ตรอกโรงโดม ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยปอห่อฯ ด้วยนะครับผม

Than Lao Pung Tao Kong 220665

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์ท่านเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยกง (ท่านเทพเจ้าเฮียงเทียงเซี่ยงตี่) ท่านเทพเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ หรือ ฟ้าดินพ่อแม่) ท่านเจ้าพ่อเสือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ตรอกโรงโดม ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์ท่านเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยกง (ท่านเทพเจ้าเฮียงเทียงเซี่ยงตี่) ท่านเทพเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ หรือ ฟ้าดินพ่อแม่) ท่านเจ้าพ่อเสือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ตรอกโรงโดม ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม กราบขอให้ท่านกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาองค์ท่านเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยกง (ท่านเทพเจ้าเฮียงเทียงเซี่ยงตี่) ท่านเทพเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ หรือ ฟ้าดินพ่อแม่) ท่านเจ้าพ่อเสือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ตรอกโรงโดม ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์ท่านเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยกง (ท่านเทพเจ้าเฮียงเทียงเซี่ยงตี่) ท่านเทพเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ หรือ ฟ้าดินพ่อแม่) ท่านเจ้าพ่อเสือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ตรอกโรงโดม ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยคุ้มครองขอให้ผม คุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านสามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

“รู้สึกว่าชง ป่วย และติดขัดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับผม ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์ท่านเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยกง (ท่านเทพเจ้าเฮียงเทียงเซี่ยงตี่) ท่านเทพเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ หรือ ฟ้าดินพ่อแม่) ท่านเจ้าพ่อเสือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง ตรอกโรงโดม ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยเหลือผม ครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรของผมด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม”