กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเจ้าปู่พญานาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธ (ท่านพ่อปู่ศรีสุทโธ) ท่านเจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุมมา (ท่านแม่ย่าศรีปทุมมา)

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเจ้าปู่พญานาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธ (ท่านพ่อปู่ศรีสุทโธ) ท่านเจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุมมา (ท่านแม่ย่าศรีปทุมมา)

Than Pu Si Suttho Than Mae Ya Si Pathumma 150565

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านเจ้าปู่พญานาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธ (ท่านพ่อปู่ศรีสุทโธ) ท่านเจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุมมา (ท่านแม่ย่าศรีปทุมมา) พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านเจ้าปู่พญานาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธ (ท่านพ่อปู่ศรีสุทโธ) ท่านเจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุมมา (ท่านแม่ย่าศรีปทุมมา) ได้โปรดช่วยคุ้มครองครอบครัวของผมให้สามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิดนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านเจ้าปู่พญานาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธ (ท่านพ่อปู่ศรีสุทโธ) ท่านเจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุมมา (ท่านแม่ย่าศรีปทุมมา) ได้โปรดช่วยเหลือท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม กราบขอให้ท่านกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ท่านเจ้าปู่พญานาคราชนาคาธิบดีศรีสุทโธ (ท่านพ่อปู่ศรีสุทโธ) ท่านเจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุมมา (ท่านแม่ย่าศรีปทุมมา) ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม