“รวย รวย รวย”

“รวย รวย รวย”

Arlaopaerongsri120565

อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ ได้โปรดช่วยปอห่อเซียหูผม และครอบครัวของผมด้วยนะครับ พร้อมกับกราบได้โปรดช่วยปอห่อท่านกัลยาณมิตรของผมด้วยนะครับผม

อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ ครับตอนนี้ผมรู้สึกกังโค่วจริงๆ ครับ กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อขอให้ผมได้พบเจอกุ่ยนั้งเซียหูเยอะๆ ด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม