กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Luang Pu Liew 120165

https://youtu.be/Q47H1Ingtdk

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

https://youtu.be/oEBy8WFp1LA

ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด

https://youtu.be/A66CKCM2CA4

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม กราบขอให้ท่านกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกราบขอให้ท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้โปรดช่วยคุ้มครองครอบครัวของผมให้สามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิดนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้โปรดช่วยเหลือท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

โอมเพี้ยงขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จกับพรที่ท่านกราบขอให้ท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ช่วยนะครับผม กราบขอให้พรนั้นสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรร่วมเดินทางมากราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร่วมกันนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

สุดท้ายนี้ ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านหลวงปู่หลิว ปณฺณโก (ท่านหลวงปู่หลิว) ท่านพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้โปรดช่วยประทานโชค ประทานลาภ ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความเจริญรุ่งเรือง ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัย ประทานโอกาส และประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม