ผ้ายันต์ฯ รุ่น “ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย 10 กา” ของอาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย

ผ้ายันต์ฯ รุ่น “ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย 10 กา” ของอาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย

ArLaoPae271261 2

“วันนี้เห็นภาพผ้ายันต์ฯ รุ่น “ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย 10 กา” ของอาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิม ทางโลก Social Network อีกครั้ง ทำให้หวนนึกถึงคุณพ่อของผม คุณพ่อธนาวุธ อัสดรธีรยุทธ์ โดยผ้ายันต์ฯ รุ่นนี้ คุณพ่อท่านกราบขออนุญาตจัดสร้าง และกราบขออนุญาตถวายแด่อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย พร้อมกับกราบขออนุญาตแจกให้กับท่านกัลยาณมิตรในช่วงที่ผ่านมานะครับผม” กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียน ท่านเซียนแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวแปะ

กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียน ท่านเซียนแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวแปะ ได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ผม และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีพลานามัยที่สมบูรณ์กันทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียน ท่านเซียนแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวแปะ และขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียน ท่านเซียนแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวแปะ ได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียน ท่านเซียนแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวแปะ กราบได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองครอบครัวของผมด้วยเถิด และกราบได้โปรดช่วยคุ้มครองปอห่อท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม