กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเจ้าพ่อพระเพลิง ท่านเจ้าแม่ทับทิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู (สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางซอยเทอดไท 20 และซอยเทอดไท 22 อยู่ใกล้ๆ กับตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กทม.)

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเจ้าพ่อพระเพลิง ท่านเจ้าแม่ทับทิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู (สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางซอยเทอดไท 20 และซอยเทอดไท 22 อยู่ใกล้ๆ กับตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กทม.)

Than Chao Po phra plerng 091064

https://youtu.be/V-G_c-jmI6c

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเจ้าพ่อพระเพลิง ท่านเจ้าแม่ทับทิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู (สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางซอยเทอดไท 20 และซอยเทอดไท 22 อยู่ใกล้ๆ กับตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กทม.) นะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านเจ้าพ่อพระเพลิง ท่านเจ้าแม่ทับทิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู (สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางซอยเทอดไท 20 และซอยเทอดไท 22 อยู่ใกล้ๆ กับตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กทม.) ได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรร่วมเดินทางมากราบสักการะ และกราบขอพรท่านเจ้าพ่อพระเพลิง ท่านเจ้าแม่ทับทิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู (สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางซอยเทอดไท 20 และซอยเทอดไท 22 อยู่ใกล้ๆ กับตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กทม.) ร่วมกันนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านเจ้าพ่อพระเพลิง ท่านเจ้าแม่ทับทิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู (สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางซอยเทอดไท 20 และซอยเทอดไท 22 อยู่ใกล้ๆ กับตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กทม.) ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมขอกราบขอบารมีท่านเจ้าพ่อพระเพลิง ท่านเจ้าแม่ทับทิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู (สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางซอยเทอดไท 20 และซอยเทอดไท 22 อยู่ใกล้ๆ กับตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กทม.) ได้โปรดช่วยคุ้มครองครอบครัวของผมให้สามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิดนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านเจ้าพ่อพระเพลิง ท่านเจ้าแม่ทับทิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู (สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางซอยเทอดไท 20 และซอยเทอดไท 22 อยู่ใกล้ๆ กับตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กทม.) ได้โปรดช่วยเหลือท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

โอมเพี้ยงขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จกับพรที่ท่านกราบขอให้ท่านเจ้าพ่อพระเพลิง ท่านเจ้าแม่ทับทิม ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู (สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางซอยเทอดไท 20 และซอยเทอดไท 22 อยู่ใกล้ๆ กับตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กทม.) ช่วยนะครับผม กราบขอให้พรนั้นสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

กราบขอต้อนรับเทศกาลรับประทานเจ วันที่ 4 วันเสาร์ที่ 09 ตุลาคม 2564 นะครับผม