กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระศิวะนาฏราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่พระศิวาลัยสถาน พระศิวะนาฏราช ณ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก (บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนลาดพร้าว)

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระศิวะนาฏราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่พระศิวาลัยสถาน พระศิวะนาฏราช ณ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก (บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนลาดพร้าว)

Phra Shiva 170964

https://youtu.be/PcTAbSCQDHE

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระศิวะนาฏราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่พระศิวาลัยสถาน พระศิวะนาฏราช ณ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก (บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนลาดพร้าว)

ผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระศิวะนาฏราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่พระศิวาลัยสถาน พระศิวะนาฏราช ณ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก (บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนลาดพร้าว) ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง สมหวัง สมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม กราบขอให้ท่านกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

โอ้มเพียงขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จกับพรที่ท่านกราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระศิวะนาฏราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่พระศิวาลัยสถาน พระศิวะนาฏราช ณ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก (บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนลาดพร้าว) ช่วยนะครับผม กราบขอให้พรนั้นสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

ท่านเสด็จปู่พระศิวะนาฏราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่พระศิวาลัยสถาน พระศิวะนาฏราช ณ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก (บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนลาดพร้าว) ได้โปรดช่วยคุ้มครองครอบครัวของผมให้สามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิดนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระศิวะนาฏราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่พระศิวาลัยสถาน พระศิวะนาฏราช ณ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก (บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนลาดพร้าว) ได้โปรดช่วยเหลือท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม