กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระศิวะมหาเทพ ท่านพระแม่ศรีอุมาเทวี และท่านพ่อปู่พระพิฆเนศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระศิวะมหาเทพ ท่านพระแม่ศรีอุมาเทวี และท่านพ่อปู่พระพิฆเนศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า

Phra Shiva 160964

https://youtu.be/X0eNh02kl70

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระศิวะมหาเทพ ท่านพระแม่ศรีอุมาเทวี และท่านพ่อปู่พระพิฆเนศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า

Phra Mae Uma Thewi 160964

ผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอบารมีท่านเสด็จปู่พระศิวะมหาเทพ ท่านพระแม่ศรีอุมาเทวี และท่านพ่อปู่พระพิฆเนศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า ได้โปรดช่วยให้ความกรุณา และช่วยเมตตาช่วยคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

Phra Ganesha 160964

https://youtu.be/yp_Gc3T8ECI

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านเสด็จปู่พระศิวะมหาเทพ ท่านพระแม่ศรีอุมาเทวี และท่านพ่อปู่พระพิฆเนศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า และขอน้อมกราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระศิวะมหาเทพ ท่านพระแม่ศรีอุมาเทวี และท่านพ่อปู่พระพิฆเนศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า ได้โปรดช่วยคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านของผมด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

โอ้มเพียงขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จกับพรที่ท่านกราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระศิวะมหาเทพ ท่านพระแม่ศรีอุมาเทวี และท่านพ่อปู่พระพิฆเนศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า ช่วยนะครับผม กราบขอให้พรนั้นสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

ท่านเสด็จปู่พระศิวะมหาเทพ ท่านพระแม่ศรีอุมาเทวี และท่านพ่อปู่พระพิฆเนศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า ได้โปรดช่วยคุ้มครองครอบครัวของผมให้สามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิดนะครับผม พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระศิวะมหาเทพ ท่านพระแม่ศรีอุมาเทวี และท่านพ่อปู่พระพิฆเนศ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ณ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า ได้โปรดช่วยเหลือท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม