ชาร้อนอุ่นๆ

ชาร้อนอุ่นๆ

Hot Tea 150964

ได้ดื่มชาร้อนสักแก้วหลังรับประทานอาหารเที่ยง ก็เพลินๆ ดีนะครับผม

Hot Tea 150964 2