กราบสักการะ และกราบขอพรท่านพ่อปู่พระราหู ที่วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านพ่อปู่พระราหู ที่วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Wat Sisa Thong 130964

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพ่อปู่พระราหู ที่วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://youtu.be/Gt9DESV-hB0

ผมขอน้อมกราบขอให้ท่านพ่อปู่พระราหู ที่วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยนะครับผม

https://youtu.be/lro76g--ImU

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านพ่อปู่พระราหู ท่านหลวงปู่น้อย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม และผมขอน้อมกราบขอให้ท่านพ่อปู่พระราหู ท่านหลวงปู่น้อย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม ได้โปรดช่วยคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

Wat Sisa Thong 130964 2

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม