วันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ของท่านเสด็จปู่พระพิฆเนศ หรือวันคเณศจตุรถี (ปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564)

วันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ของท่านเสด็จปู่พระพิฆเนศ หรือวันคเณศจตุรถี (ปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564)

Phra Ganesha 100964

ในวันนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 (ปีนี้) เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ของท่านเสด็จปู่พระพิฆเนศ หรือวันคเณศจตุรถี

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

Phra Ganesha 100964 2

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเสด็จปู่พระพิฆเนศ กราบขอบารมี และกราบขอให้องค์ท่านเสด็จปู่พระพิฆเนศ ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมกราบขออนุญาตขอใช้ภาพถ่ายที่ผมกราบขออนุญาต (เคย) ถ่ายองค์ท่านเสด็จปู่พระพิฆเนศ ที่วัดเทพนิมิต ศาลายา นครปฐม นะครับผม

https://youtu.be/IXaH0uhGJcU

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาองค์ท่านเสด็จปู่พระพิฆเนศ พร้อมกับขอน้อมกราบขอให้ท่านเสด็จปู่พระพิฆเนศ ได้โปรดช่วยคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านของผมด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม