กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงพ่อปรกแก้ว ท่านหลวงปู่พัฒน์ ท่านพระอาจารย์ปุ่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดบางแก้ว นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงพ่อปรกแก้ว ท่านหลวงปู่พัฒน์ ท่านพระอาจารย์ปุ่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดบางแก้ว นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

WatBangKaew080964

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงพ่อปรกแก้ว ท่านหลวงปู่พัฒน์ ท่านพระอาจารย์ปุ่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดบางแก้ว นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

WatBangKaew080964 2

ผมขอน้อมกราบขอให้ท่านหลวงพ่อปรกแก้ว ท่านหลวงปู่พัฒน์ ท่านพระอาจารย์ปุ่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดบางแก้ว นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านหลวงพ่อปรกแก้ว ท่านหลวงปู่พัฒน์ ท่านพระอาจารย์ปุ่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดบางแก้ว นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และขอน้อมกราบขอให้ท่านหลวงพ่อปรกแก้ว ท่านหลวงปู่พัฒน์ ท่านพระอาจารย์ปุ่น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดบางแก้ว นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้โปรดช่วยคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม