กราบสักการะ และกราบนมัสการท่านพระสุธรรมภาณี (ทองปลิว ธุตมโล ป.ธ.๔) ท่านเจ้าอาวาสวัดโคนอน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กราบสักการะ และกราบนมัสการท่านพระสุธรรมภาณี (ทองปลิว ธุตมโล ป.ธ.๔) ท่านเจ้าอาวาสวัดโคนอน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Wat KoNon 070964

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ท่านพระสุธรรมภาณี (ทองปลิว ธุตมโล ป.ธ.๔) ท่านเจ้าอาวาสวัดโคนอนภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครท่านให้ความเมตตา กรุณา และอนุญาตให้คุณพ่อ คุณแม่ และผม เข้ากราบสักการะ กราบนมัสการ และกราบขอพร

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

Wat KoNon 070964 2

ผมขอน้อมกราบสักการะ กราบนมัสการ และกราบขอพรท่านพระสุธรรมภาณี (ทองปลิว ธุตมโล ป.ธ.๔) ท่านเจ้าอาวาสวัดโคนอน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พร้อมกับกราบขอให้ท่านพระสุธรรมภาณี (ทองปลิว ธุตมโล ป.ธ.๔) ท่านเจ้าอาวาสวัดโคนอน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยให้พรคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม