ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ (ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วผ่อสัก) หรือท่านอาเซียนแป๊ะโค้วเซี่ยงงี่ ชื่อเดิม ท่านอาเซียนเอี๊ยฮง แซ่เล้า ณ โรงเจ ฮะเฮงตั๊ว (ตลาดหัวตะเข้)

ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ (ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วผ่อสัก) หรือท่านอาเซียนแป๊ะโค้วเซี่ยงงี่ ชื่อเดิม ท่านอาเซียนเอี๊ยฮง แซ่เล้า ณ โรงเจ ฮะเฮงตั๊ว (ตลาดหัวตะเข้)

Ar Sien Pae Kow Po Sak 310864

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ (ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วผ่อสัก) หรือท่านอาเซียนแป๊ะโค้วเซี่ยงงี่ ชื่อเดิม ท่านอาเซียนเอี๊ยฮง แซ่เล้า ณ โรงเจ ฮะเฮงตั๊ว (ตลาดหัวตะเข้)

ผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านอาเซียนแป๊ะโค้วผ่อสัก ได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครอง หลานชาย คุณพ่อ คุณแม่ และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

กราบขอบารมีท่านอาเซียนแป๊ะโค้วผ่อสัก ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

นึกถึงสมัยเด็กๆ ได้มีโอกาสเดินทางไปกราบสักการะ และกราบขอพรท่านอาเซียนแป๊ะโค้วโพธิสัตว์ ร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า อยู่หลายครั้งเลยนะครับผม